UE-01.24.1
SV-01.1

(z lewej: cokół)


 UE-01.24.1 


Urządzenie monitorujące
Przy pomocy tego systemu monitorowania możliwe jest monitorowanie zagrożeń (wraz z alarmami i gaszeniem) maszyn i urządzeń, przy jak najmniejszych nakładach. Możliwość montażu przez cokół na szynie znormalizowanej, zacisk śrubowe. Linia detekcyjna dla sygnalizatorów wartości granicznych, wyjścia gaśniczego, przekaźnika zakłóceniowego, przekaźnika alarmowego.


Napięcie robocze: 18 … 30VDC
Wymiary bez wtyków: 37x37x70mm
Stopień ochrony: IP20

SV-01.1

Zasilanie napięciem dla UE-01.24.1 montowane przez cokół na szynie znormalizowanej, zaciski śrubowe

Napięcie wejściowe: 230VAC,
Napięcie wyjściowe: 24VDC/230mA,
Wymiary bez wtyków: 37x37x70mm
Stopień ochrony: IP20


UE-01.S
SV-01.S


UE-01.S


Urządzenie monitorujące
Przy pomocy tego systemu monitorowania możliwe jest monitorowanie zagrożeń maszyn i urządzeń, przy jak najmniejszych nakładach. Możliwość bezpośredniego montażu na znormalizowanej szynie, wtykowe zaciski sprężynowe. Linia detekcyjna dla sygnalizatorów wartości granicznych, wyjścia gaśniczego (wyłączanego), przekaźnika zakłóceniowego, przekaźnika alarmowego.


Napięcie robocze: 18 … 30VDC
Wymiary: 22,6x85x69,5mm
Stopień ochrony: IP20

SV-01.S

Zasilanie napięciem dla UE-01.S
możliwość bezpośredniego montażu na znormalizowanej szynie, wtykowe zaciski sprężynowe.

Napięcie wejściowe: 230VAC,
Napięcie wyjściowe: 24VDC/230mA,
Wymiary: 22,6x85x69,5mm
Stopień ochrony: IP20


UE-02


 
UE-02


Jednostrefowy sterownik gaśniczy
Dwie monitorowane linie detekcyjne dla sygnalizatorów wartości granicznych, monitorowana linia detekcyjna monitorowania urządzeń pomocniczych, monitorowane wyjście alarmowe, monitorowane wyjście gaśnicze, bezpotencjałowe zestyki przełączne dla usterki, alarmu i wyłączenia urządzenia, różne możliwości konfiguracji przez przełączniki DIP, możliwość zamontowania w obudowie akumulatora 24V/0,8Ah.

Zasilanie napięciem: 230VAC/opcjonalnie 115VAC, 30VAC

Stopień ochrony: IP 65
Wymiary obudowy: 230x185x120mm


UE-03


 
UE-03


Jednostrefowy sterownik gaśniczy
Trzy monitorowane linie detekcyjne dla sygnalizatorów wartości granicznych oraz uruchamiania ręcznego, monitorowane wyjście alarmowe, monitorowane wyjście gaśnicze, bezpotencjałowe zestyki przełączne do usterek, alarm wstępny, alarm i wyłączenie urządzenia, dodatkowo jeden bezpotencjałowy zestyk przełączny 230 VAC dla alarmu wstępnego i alarmu, różne możliwości konfiguracji przez przełączniki DIP, możliwość zamontowania w obudowie akumulatora 24V/2,1Ah.


Napięcie wejściowe: 115VAC/230VAC/opcjonalnie 400VAC
Stopień ochrony: IP 65
Wymiary: 285 x 215 x 145 mm


UE-04


 
UE-04


2-strefowy sterownik gaśniczy zaworu suwakowego szybkozamykającego oraz HRD

2 oddzielne strefy gaśnicze, każda strefa gaśnicza ma jedną monitorowaną linię detekcyjną dla sygnalizatora wartości granicznych, monitorowane wyjście wyzwalające, bezpotencjałowy zestyk przełączny do zgłaszania uruchomienia, przyłącza sterowania zaworami, wyłączniki krańcowe, zewnętrzny sterownik zaworu suwakowego oraz po jednym bezpotencjałowym przełączniku dla stanów „suwak otw.“ oraz „suwak zamkn.“, dla obu stref gaśniczych razem sterownik ma monitorowaną linię detekcyjną do monitorowania urządzeń pomocniczych, przyłącze do zewnętrznego resetu, bezpotencjałowe zestyki przełączne dla usterek, alarmu wstępnego, alarmu, rożne możliwości konfiguracji przy pomocy przełączników DIP, można zamontować akumulator 24V/2,1Ah w obudowie.

Napięcie wejściowe: 115VAC/230VAC/opcjonalnie 400VAC
Stopień ochrony: IP 65
Wymiary: 285 x 215 x 145 mm

 UE-04.1

2-strefowy sterownik gaśniczy zaworu suwakowego szybkozamykającego oraz HRD do podłączania cewek 6V

patrz UE-04

 UE-04.2

2-strefowy sterownik HRD

2 oddzielne strefy gaśnicze, każda strefa gaśnicza ma jedną monitorowaną linię detekcyjną dla sygnalizatora wartości granicznych, monitorowane wyjście wyzwalające, bezpotencjałowy zestyk przełączny do zgłaszania uruchomienia, dla obu stref gaśniczych razem sterownik ma monitorowaną linię detekcyjną do monitorowania urządzeń pomocniczych, przyłącze do zewnętrznego resetu, bezpotencjałowe zestyki przełączne dla usterki, alarmu wstępnego, alarmu, rożne możliwości konfiguracji przy pomocy przełączników DIP, można zamontować akumulator 24V/2,1Ah w obudowie.

Napięcie wejściowe: 115VAC/230VAC/opcjonalnie 400VAC
Stopień ochrony: IP 65
Wymiary: 285 x 215 x 145 mm


FU-01


 
FU-01


Jednozakresowy sterownik gaśniczy iskier
Jedna monitorowana linia detekcyjna dla detektora iskier oraz jedna monitorowana linia detekcyjna monitorowania urządzeń pomocniczych, monitorowane wyjście alarmowe, monitorowane wyjście gaśnicze, bezpotencjałowe zestyki przełączne dla usterki, alarmu i wyłączenia urządzenia, różne możliwości konfiguracji przez przełączniki DIP, możliwość zamontowania w obudowie akumulatora 24V/0,8Ah.

Zasilanie napięciem: 230VAC/opcjonalnie 115VAC

Stopień ochrony: IP 65
Wymiary obudowy: 230x185x120mm


FU-01.1


 
FU-01.1


Sterownik gaśniczy iskier centralka gaśnicza
Jedna monitorowana linia detekcyjna dla detektora iskier oraz jedna monitorowana linia detekcyjna monitorowania czujnika przepływu, monitorowane wyjście alarmowe, monitorowane wyjście gaśnicze, bezpotencjałowe zestyki przełączne dla usterki, alarmu i wyłączenia urządzenia, różne możliwości konfiguracji przez przełączniki DIP, możliwość zamontowania w obudowie akumulatora 24V/0,8Ah.

Zasilanie napięciem: 230VAC/opcjonalnie 115VAC, 24VDC

Stopień ochrony: IP 65
Wymiary obudowy: 230x185x120mm

     

LZ-01


 
LZ-01


Jednostrefowa centralka gaśnicza

Sterowana mikrokontrolerami jednostrefowa centrala gaśnicza, trzy monitorowane linie detekcyjne dla sygnalizatorów wartości granicznych, jedna linia detekcyjna monitorowania urządzeń pomocniczych, monitorowane wyjście alarmowe, monitorowane wyjście gaśnicze, wejście sterujące styku drzwi, wejście sterujące styku zaworu kulowego, 5 bezpotencjałowych zestyków przełącznych, do których można swobodnie przypisać jedną lub kilka z 12 funkcji, funkcja testowa do przeprowadzania testu funkcji bezpieczeństwa, pamięć zdarzeń, konfigurowana przez menu centralne lub komputer PC, chronione hasłem poziomy dostępny,

Zasilanie napięciem: 99 … 255VAC
Stopień ochrony: IP 65
Performance-Level: „d“
Wymiary obudowy: 284x217x143mm